În atenția agenților economici

În atenția agenților economici

Agenții economici care doresc să desfășoare activitate comercială pe perioada manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă – 27-31 decembrie 2019 – organizate de Municipiul Sighișoara, în Piața Octavian Goga,  pot depune o solicitare la sediul Municipiului din str. Muzeului nr. 7, în vederea închirierii unei suprafețe de teren și obținerea autorizației de funcționare, însoțită de următoarele documente:

 • Certificat de înmatriculareeliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;

 • Statut/act constitutiv;

 • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

 • După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.

Plata se poate face la încheierea contractului, la casieriile Municipiului Sighișoara.

Taxele pentru închirierea/folosirea terenului necesar desfășurării activităților comerciale sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 267/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 – Anexa nr. 8, după cum urmează:

            a. alimentație publică cu băuturi alcoolice       50 lei/mp./zi;

            b. alimentație publică fără băuturi alcoolice    30 lei/mp./zi;

            c. produse de artizanat, artă                             25 lei/mp./zi;

            d. produse industriale                                       35 lei/mp./zi;

            e. terase                                                           6 lei/mp./zi.

Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor, de către personalul specializat și anume desemnat din cadrul Municipiului Sighișoara.

            La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:

            a. taxă de salubritate, în valoare de 8 lei/zi, reprezentând închiriere recipient gunoi și colectare;

            b. taxă de energie electrică (montare dispozitiv și consum diferențiat în funcție de numărul de prize), în cuantum de 19 lei/zi pentru o priză.

            Pentru desfășurarea activităților comerciale pe perioada Manifestărilor specifice Sărbătorilor de iarnă se vor emite autorizații de funcționare în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86/28.11.2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara.

Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

 1. 200 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp. inclusiv;

 2. 4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp. – 600 mp., inclusiv;

 3. 4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp. – 800 mp., inclusiv;

 4. 5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp. – 1000 mp., inclusiv;

 5. 5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

  Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal). În perioada 27-31 decembrie 2019, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 23.00, cu excepția zilei de 31.12.2019 când activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 02.00.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud