Festivalul Sighisoara Medievala 2010

">Regulament de organizare şi desfăşurare a Festivalului Sighişoara Medievală 2010
Anexa nr.2 la HCL nr. 122 din 24 iunie 2010

1.Reguli de comercializare a produselor

În Cetatea Medievală
-pe domeniul public şi privat, indiferent de natura proprietăţii, nu se vor comercializa băuturi alcoolice de nici un fel;
-băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;
-se interzice instalarea de grătare, instalaţii de preparat produse alimentare care presupun prăjeli, grătare, etc.;
-nu se vor comercializa seminţe, vată de zahăr, porumb fiert, mere glazurate;
-se vor comercializa exclusiv produse de artizanat specifice epocii medievale (ceramică, pielărie, obiecte de îmbrăcăminte, podoabe, picturi, obiecte decorative, etc.);
-nu se vor comercializa nici un fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brăţări luminoase, bijuterii şi altele din aceeaşi categorie;
-se interzic generatoarele de curent mobile.
În Oraşul de jos
-băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;
-nu se vor comercializa nici un fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brăţări luminoase, bijuterii şi altele din aceeaşi categorie;
-sunt interzise jocurile de noroc gen "roata norocului" "alba neagra" etc.;
Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal). Autorizaţia de funcţionare se va elibera în baza contractului de închiriere a terenului. Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit  şi cu respectarea listei de produse anexă a contractului de închiriere care va fi afişată la loc vizibil la stand.
Echipele de pază şi ordine vor ridica standurile tuturor celor care nu au autorizaţie sau nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul Regulament şi vor sancţiona persoanele în cauză conform O.G.nr.99/2000, republicată astfel:
-persoane fizice: 200 – 500 lei
-persoane juridice: 400 – 1000 lei

2.Taxe pentru autorizaţii de funcţionare
Pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în perioada Festivalului se vor emite autorizaţii de funcţionare, pentru care se vor stabili următoarele taxe, în funcţie de domeniul de activitate:

-activităţi de artizanat – 30 lei
-alimentaţie publică, fără băuturi alcoolice – 60 lei
-alimentaţie publică, cu băuturi alcoolice – 120 lei

3.Taxe pentru închirieri de teren (mp/zi)
Pentru terenul necesar desfăşurării activităţilor comerciale, în funcţie de domeniul de activitate şi de locaţie, se vor stabili următoarele chirii pe mp/zi:

În Cetatea Medievală:
Pentru comercializare de:
- Kürtös, produse alimentare preambalate – 100 lei mp/zi
- Băuturi răcoritoare – 70 lei mp/zi
- Artizanat, artă – 50 lei mp/zi

În Oraşul de Jos:
-Alimentaţie publică (max. 2 dozatoare bere) – 150 lei mp/zi
-Taxă dozator, începând cu al treilea aparat – 120 lei dozator/zi
-Comercializare băuturi răcoritoare sau produse nealimentare – 70 lei mp/zi
-Pentru terase se va percepe o taxă de 10 lei mp/zi

3.Cheltuieli de regie
La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:
a.)taxă de salubritate, în valoare de 50 lei.
b.)taxă de energie electrică în funcţie de consum.
Activitatea de salubrizare va fi executată de firma SC Schuster Ecosal S.R.L. Colectarea gunoiului produs de agenţii economici şi persoanele fizice care vor deţine standuri pe domeniul public se va face în pubele ecologice de 120 l. Colectarea gunoiului stradal se va face în pubele ecologice cu capacitatea de 120 l şi în containere ecologice cu capacitate de 1,1 mc.
Măturatul manual al străzilor cuprinse în perimetrul de desfăşurare al festivalului se va face între orele: 02,00 – 07,00. Întreţinerea curăţeniei se va face pe tot timpul desfăşurării festivalului, cu echipe de 2-4 muncitori organizate în 3 schimburi. Stropitul, spălatul străzilor şi trotuarelor se va face de câte ori este nevoie cu autospecialele firmei.
Amplasarea pubelelor, containerelor şi WC-urilor ecologice în punctele stabilite se va face cu 24 ore înaintea începerii manifestării.
Distribuirea pubelelor ecologice de 120 l catre agenţii economici şi persoanele fizice care deţin standuri se va face de către SC Schuster Ecosal S.R.L.
Întreaga activitate de salubrizare va fi verificată şi recepţionată de personalul de specialitate din cadrul Primăriei.

4.Accesul în Cetatea Medievală
Accesul auto în Cetatea medievală va fi interzis în perioada 23-25 iulie 2010, cu excepţia riveranilor şi a autoturismelor autorizate de organizatori.
Pentru fiecare unitate de cazare din perimetrul Cetăţii Medievale, se va autoriza un singur autovehicul, care va transporta bagajele turiştilor cazaţi la aceste unităţi de cazare.
În perioada 23-25 iulie 2010 se interzice accesul persoanelor fizice în Cetatea Medievală cu recipienţi conţinând băuturi alcoolice. De asemenea, se interzice accesul cu câini de pază şi agrement.

5.Programul de aprovizionare al unităţilor economice cu sediul în Cetatea Medievală  pe perioada festivalului va fi între orele: 8,00 – 10,00 .

6.Parcarea autovehiculelor
În Cetatea Medievală comercianţii autorizaţi pentru activităţi comerciale vor parca autovehiculele în afara perimetrului Cetăţii.
Riveranii Cetăţii Medievale vor parca autovehiculele proprietate personală sau ale societăţii comerciale fie în afara perimetrului Cetăţii sau în curtea aferentă locuinţei.
 În Piaţa Octavian Goga, Str. Morii şi Hermann Oberth parcarea autovehiculelor comercianţilor este interzisă în perioada desfăşurării festivalului.
În perioada Festivalului „Sighişoara Medievală 2010” nu se vor acorda autorizaţii pentru montarea de panouri / bannere publicitare altele decât ale sponsorilor.
În timpul programului artistic al festivalului comercianţilor le este interzis să difuzeze muzică, de asemenea în timpul pauzelor se va difuza doar muzică instrumentală, medievală, cu un volum sonor astfel încât să fie evitată poluarea fonică.

7.Închiderea circulaţiei auto pe unele porţiuni în perioada festivalului
În perioada festivalului, circulaţia auto va fi închisă în următoarele zone (intersecţii):
-Str.Hermann Oberth  capătul de sud al parcului;
-Str.Hermann Oberth  capătul de nord al parcului;
-Str.1 Decembrie 1918  Str. Octavian Goga;
-Str.Consiliul Europei  Str. Morii;
-Str.Morii  Stradela Cetăţii
-alte puncte convenite de organizatori

8.Reguli privind asigurarea protecţiei cetăţenilor, împotriva riscurilor de accidentare şi de izbucnirea unui incendiu în perioada desfăşurării festivalului „Sighişoara Medievală  2010”.
Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea unor bunuri, se impune respectarea următoarelor reguli minime :
-Intervenţiile tehnice (montaje, branşamente, reparaţii) asupra diferitelor instalaţii si echipamente tehnice (de curent, de apă, de gaz) se vor efectua numai de persoane autorizate, având specialitatea şi pregătirea aferentă.
-Racordarea la utilităţi (curent electric, apă, canalizare), se va efectua doar de personal de specialitate autorizat, desemnat de organizatorii festivalului, pentru a se evita : suprasolicitarea distribuitorilor,  folosirea unor instalaţii improvizate sau traversarea căilor de acces cu diverse cabluri electrice sau furtune, care pot genera accidente.
-Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I, doar cu avizul organizatorului  prin obţinerea unui PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS pentru a se asigura astfel obligaţia existenţei stingătoarelor si folosirea unor instalaţii (surse) de foc omologate, in cadrul festivalului .
-Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de ACCES, deoarece aceste căi vor deveni căi de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu. Se va evita blocarea hidranţilor precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenţie.
-Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.
-Parcarea maşinilor private şi de transport marfă, se va face doar în locuri special amenajate si inscriptionate.
-Fiecare colaborator sau participant, în cadrul festivalului, are obligaţia să cunoască şi să respecte reglementările legislaţiei din domeniul securităţii muncii, al prevenirii si stingerii incendiilor, fiind direct răspunzători în cazul încălcării acestora.
-În perioada festivalului, organizatorii vor verifica în permanenţă respectarea  reglementărilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii muncii, al prevenirii  incendiilor şi protecţia mediului.

Organizatorii vor putea întocmi norme de aplicare  a prezentului regulament. Pentru situaţii neprevăzute sau, dacă este cazul, prezentul regulament poate fi completat. Normele emise şi completările  vor avea acceaşi valoare ca şi regulamentul.

Nerespectarea prevederilor prezentei se sancţionează potrivit Legii nr. 61/1991, privind pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, modificată prin Legea 265/2004, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 140/2006, privind obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane juridice şi a cetăţenilor pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului pentru buna gospodărire a localităţii şi respectarea normelor de igienă.

 

 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA                                                                                   ASOCIAŢIA TURISTICĂ SIGHIŞOARA
    Ioan Dorin Dăneşan                                                                                                          Adrian Burlacu
           Primar                                                                                                                        Preşedinte

 

 


 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud