ANUNȚ privind măsurile pentru evitarea producerii situațiilor de urgență generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale

Măsuri pentru evitarea producerii situațiilor de urgență

generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale

          Conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor

generale de apărare împotriva incendiilor, reamintim cetățenilor câteva prevederi legale specifice ce trebuie respectate:

- la arderea miriștilor:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

h) pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei;

- la arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât să poată fi controlată;

c)executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/constuc-

ții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;

e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului inainte de părăsirea locului arderii;

i)  se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.                                                                                                                                        

          Arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007.

         Se exeptează de la prevederea de mai sus executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud