ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL din data de 28.12.2017

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Sighișoara nr. 1032 din 21 decembrie 2017, a fost convocat Consiliul Local Sighișoara, în ședință ordinară, pentru ziua  de joi  28 decembrie 2017, ora 10.00, în sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi


1. Informare la adresa nr. 33475/12.12.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara, privind solicitarea doamnei Cristina Mânzu – Hâncu de refacere a porțiunii de trotuar din dreptul imobilului dânsei și înlocuirea coșului de gunoi lipsă
2. Informare privind solicitarea domnului Balog Irimie de asfaltare a străzii Moților
3. Informare cu privire la adresa nr. 31466/22.11.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara, prin care rezidenți ai străzii Viilor din municipiul Sighișoara, solicită informații cu privire  la traficul greu de pe această stradă 
4. Adresa nr. 33930/15.12.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara, prin care domnul Morar Oliviu Mihail și doamna Morar Simona Leonida, domiciliați în Sighișoara, str. M.  Eminescu, nr. 60, solicită procedura de licitare în vederea concesionării terenului din str. Justiției nr. 1 din Sighișoara
5. Adresa nr. 34212/19.12.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara, prin care Asociația pentru Dezvoltarea Turismului (ASTUR) informează că Sighișoara, selectată alături de alte 8 orașe din Transilvania, va beneficia în perioada mai - septembrie 2018, de o amplă mediatizare internă și internațională, odată cu desfășurarea  evenimentului ,,MIHAI  VITEAZU în cetate”
6. Adresa nr. 32419/04.12.2017 privind cererea de parteneriat și finanțare în vederea organizării Festivalului Internațional de Blues ,,Sighișoara Blues” ediția 2018
7. Adresa nr. 32293/29.11.20217 prin care Fundațiile Mihai Eminescu Trust și ADEPT Transilvania și CLIMM Sighișoara solicită reînnoirea acordului în vederea organizării pieței pentru producătorii locali
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunitățile Romi Cluj - Napoca, Fundația Veritas Sighișoara și Școala Gimnazială ,Miron Neagu” din Sighișoara, parteneri în cadrul proiectului Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială, ambele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/13.09.2016
10.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă         Termic Transport S.A. pe anul 2017
11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al  S.C. Ecoserv Sig S.R.L
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2017
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018
14. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investiții: ,,Soclu bust Ilarie Chendi”
15. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,Zidul Cetății Sighișoara – Tronsonul nr. 7”
16. Proiect de hotărâre privind privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a   lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: Turn ,, La Chip” 
17. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,, Amenajare loc de joacă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 2, municipiul Sighișoara, județul Mureș”
18. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,Încălzire centrală la Grădinița cu program normal nr.1 Sighișoara”
19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 119 din 27 iulie 2017, precum și pentru modificarea anexei nr. 1 a acesteia
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
21. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundația Cultural – Științifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Municipiului Sighișoara, datorată în calitate de membru al A.M.R.
23. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile - terenuri
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui  teren către o persoană juridică și însușirea unui raport de evaluare
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sighișoara și S.C. Sefar S.R..L.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea și prelungirea unui contract de închiriere
27. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere, modelului de contract de utilizare temporară și a listelor de tarife în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Sighișoara
29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Municipiul Sighișoara, aprobat prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 107/18.12.2008 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 109/29.05.2014   
30.  Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere 
31. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere și ulterior prelungirea acestora
32. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice 

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane  juridice
35. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ,,Radu Voina” de către  Asociația  Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara pentru desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii ,,Cupa Liviu Antal”, ediția a IV-a, în perioada 27 - 28 ianuarie 2018
36. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de concesiune
37. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune
38. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință