Anunț

ANUNŢ


               Persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece la muncă în străinătate, au obligaţia, potrivit Legii 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a notifica această intenţie Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Municipiului Sighişoara, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii.
               Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz, iar confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează anterior notificării la primărie, de către instanţa de tutelă, respectiv de către Judecătoria Sighişoara, care va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată să se ocupe de întreţinerea copilului.
              Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

             Persoana căreia urmează să îi fie delegată autoritatea părintească îşi dă acordul personal, în faţa instanţei, iar cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti va fi soluţionată în trei zile de la depunerea acesteia.
Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea, dar nu mai lungă de un an.
              Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Municipiului Sighişoara următoarele documente:
- notificare (declaraţie-tip), care se completează la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Municipiului Sighişoara;
- copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;
- copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;
- copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;
- sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti.

Serviciul Public de Asistenţă Socială

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud