Deschiderea festivă a cursurilor Filialei Sighişoara a Universităţii Bucureşti

Deschiderea festivă a cursurilor Filialei Sighişoara a Universităţii Bucureşti

În cursul anului 2011, Rectorul Universităţii Bucureşti, prof. univ dr. Ioan Pânzaru, în numele Senatului UB, a propus primarului Sighişoarei o extensie a Universităţii Bucureşti. Propunerea Senatului Universităţii Bucureşti s-a referit, în esenţă, la crearea unui cadru pentru desfăşurarea la Sighişoara, în colaborare cu autorităţile locale, a progamelor de studii de licenţă şi master, înfiinţarea unui consorţiu inter-instutuţional privind promovarea Sighişoarei ca Centru European pentru Turism Academic, crearea unui Centru de Dezvoltare Regională Sustenabilă respectiv a unuia de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice dar şi a unei extensii a Centrului de Cercetare Doctorale şi Postdoctorale. De asemenea, s-a propus crearea unui „incubator de afaceri” al cărui obiectiv principal să fie crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM- urilor în vederea dezvoltării economice locale.
Apreciind propunerea ca fiind extrem de onorantă pentru Sighişoara, Primarul municipiului a supus spre aprobare Consiliului Local un proiect de hotărîre având ca obiect înfiinţarea consorţiului precum şi punerea la dispoziţie a spaţiului de la parterul fostei Bănci agricole în vederea amenajării ca sediu al Filialei Sighişoara a Universităţii Bucureşti. În susţinerea proiectului în faţa Consiliului Local, Ioan Dorin Dăneşan a spus, printre altele: „am convingerea că, înfiinţarea acestui consorţiu va deschide oportunităţi multiple de dezvoltare pentru sighişoreni şi va înscrie Sighişoara în circuitul universitar internaţional, adăugând o nouă valenţă profilului său consacrat de centru cultural european” .
Dată fiind acreditarea primelor două secţii ale Filialei Sighişoara, Istorie şi Geografia Turismului care, pentru anul universitar 2011-2012 au avut aprobate câte 30 locuri la buget, în 1 octombrie a.c. a avut loc deschiderea festivă a cursurilor , în prezenţa Rectorului UB, dl. prof.univ. dr. Ioan Pânzaru. Această zi, a însemnat, în acelaşi timp, inaugurarea Filialei Sighişoara a acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior.
Primarul Sighişoarei, dl. Ioan Dorin Dăneşan, dorind să împărteşească emoţia şi bucuria momentului – care va rămâne în istoria oraşului – a invitat în Sala Festivă a Primăriei sighişorenii potenţial interesaţi de eveniment: cadre didactice, jurnalişti, oameni politici, elevi, studenţi etc.
            Participarea nu a fost însă pe măsura aşteptărilor şi a importanţei momentului – fapt remarcat şi de dl. Rector în discursul său exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că, în timp,  sighişorenii îşi vor asuma acest proiect ca fiind al lor astfel încât acel „noi şi voi de la început să se transforme într-un noi care să cuprindă pe toţi cei dornici de dezvoltarea învăţământului în zonă”. Surprinzătoare a fost absenţa celor direct implicaţi în educaţie, în sală fiind prezenţi puţini dascăli. Deşi primii avantajaţi de funcţionarea unei instituţii serioase de învăţământ superior sunt absolvenţii de liceu, singurii reprezentanţi ai liceelor
care s-au arătat interesaţi de această perspectivă au fost directorii Liceului „Joseph Haltrich” respectiv Grupului Şcolar de Industrie Uşoară.
Cu această ocazie festivă au fost semnate anexele Acordului de parteneriat interinstituţional care a fost baza înfiinţării Filialei Sighişoara a Universităţii Bucureşti, amplificând astfel semnificaţia simbolică a zilei.
Din nou, presa locală, a ignorat invitaţia adresată, demonstrând, încă o dată dezinteresul pentru informarea completă şi corectă a sighişorenilor despre ceea ce se întâmplă în oraşul lor.
Gânduri la început de drum...
(discurs rostit de Ioan Dorin Dăneşan, primarul Sighişoarei la deschiderea festivă a anului universitar la Filiala Sighişoara a Universităţii Bucureşti)
 
Propunerea adresată de Senatul Universităţii din Bucureşti privind colaborarea în vederea extensiei la Sighişoara a acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior a răspuns unei mai vechi aşteptări a noastre. S-ar putea spune că ne-am găsit reciproc, era exact ceea ce căutam pentru a împlini profilul cultural al Sighişoarei care, în opinia multor personalităţi care ne-au vizitat, poate deveni un veritabil „Heidelberg românesc”. Filiala sighişoreană a Universităţii din Bucureşti, un vis frumos care pare să devină realitate, va aduce un suflu nou în oraşul nostru. Sighişoara va avea astfel privilegiul de a fi inclusă pe harta academică al lumii, date fiind relaţiile pe care Universitatea din Bucureşti le-a statornicit cu marile universităţi din ţări de pe toate continentele. Va fi astfel o deschidere nouă şi foarte valoroasă a oraşului care, iată, va putea fi văzut şi ca un reper educaţional. Aici se vor desfăşura simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări organizate sub egida Universităţii din Bucureşti şi, astfel, vom avea ca oaspeţi personalităţi care vor putea descoperi, din perspectivă ştiinţifică, dar şi personală, valenţe pe care până acum noi nu le-am desluşit. În câţiva ani, Sighişoara va deveni un centru regional important, atrăgând aici tineri care vor avea acum un motiv în plus să se dedice studiului istoriei, dar şi oameni de ştiinţă importanţi, care vor dori să aprofundeze domeniile în care s-au specializat, în cadrul centrelor de cercetare. Sighişoara va deveni astfel o inimă care bate mai repede, cu un aflux de „sânge proaspăt”, de oameni dornici să-şi desăvârşească educaţia, aici, într-un orăşel care are atâtea de oferit celor care îi calcă pragul. Iată cum, în ciuda trecerii timpului, Sighişoara va întineri, şi acest lucru nu poate fi decât în beneficiul tuturor, pentru că nu trebuie uitat că sighişorenii vor avea de acum la ei acasă o ofertă educaţională valoroasă, aşa că nu vor avea de ce să plece în altă parte pentru a urma o facultate.
Istoria Sighişoarei va consemna, desigur, înfiinţarea Filialei Sighişoara a Universităţii din Bucureşti în anul 2011 la capitolul „momente esenţiale”.
Începerea cursurilor la Secţia de Geografie a turismului este un început promiţător. Sunt convins că vor fi destui tineri care vor dori să studieze la Sighişoara şi alte discipline. În mod sigur de la anul vom avea şi Secţie de Istorie. Şi aceasta pentru că acei studenţi care vor studia istoria aici o vor face într-un cadru deosebit faţă de studenţii din alte părţi. La Sighişoara totul te îndeamnă spre întoarcerea în timp, fie prin răsfoitul cărţilor de la Biblioteca documentară – cu un fond de carte extrem de valoros –, fie prin studierea obiectelor adăpostite de Muzeul de Istorie, fie pur şi simplu plimbându-se pe stradelele înguste şi ascultând poveştile locului. Este un mod de a trăi, uneori la propriu, istoria, pe care puţine locuri din lume ţi-l pot oferi. Tocmai pentru că are un potenţial imens care merită să fie valorificat, eu cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, la Sighişoara se vor studia şi arta, arhitectura eclezeiastică şi militară, toate medievale, dar şi arheologia sau botanica (avem vestigii romane în apropierea oraşului şi o Rezervaţie de stejari seculari unică în Europa, care adăposteşte câteva specii de plante şi insecte rare).
Avem, deci, resurse care aşteaptă să fie valorificate. Avem şi marea şansă de face posibil un proiect care deunăzi părea prea ambiţios pentru noi, dar iată că astăzi se realizează prin această colaborare între o mare instituţie de învăţământ superior şi un mic orăşel, care s-au întâlnit la mijlocul unui vis şi, cu voia Domnului, l-au transformat în realitate.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud