Anunt concurs

Municipiul Sighișoara, cu sediul localitatea Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, organizează în baza Legii nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea  următoarelor  funcții publice de execuție vacante:

-           Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Relația cu presa și societatea civilă – Direcția Relații Publice și Comunicare – 1 post;

-           Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Achiziții Accesare Fonduri EU și management proiecte – 1 post;

Condiții specifice:

 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Relația cu presa și societatea civilă – Direcția Relații Publice și Comunicare – 1 post :

 2. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentătiințe ale comunicării ( Jurnalism, Comunicare și relații publice) / Științe administrative ( Administrație publică);

  -    vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 3. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroul Achiziții Accesare Fonduri EU și management proiecte – 1 post;

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe inginerești/ Științe administrative ( Administrație publică)/ Științe economice;

  -    vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

  Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, astfel:

  -  proba scrisă: 28.01.2019, ora 11,00;

  - interviul: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

              Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 15.01.2019 inclusiv, ora 16,30.

  Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro             

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Jeler Maria Angela, referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro

                                                                                              Primar,

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean