Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

1. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Tehnic Investiții-Urmărire contracte – Serviciul Tehnic, Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcții civile,industiale și agricole, inginerie civilă, economică în construcții;

              -     vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Tehnic Investiții-Urmărire Contracte – Serviciul Tehnic, Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;

              -     vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  3. Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilități Publice – Serviciul Tehnic, Investiții Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie geologică, inginerie și management, inginerie tehnologică, inginerie mecanică ;

              -     vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  4. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Executare Creanțe – Direcția Economică – 1 post;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe economice, științe administrative, științe tehnice, științe juridice;

              -     vechime: 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  5. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Administrare Sistem Informatic – Serviciul Resurse umane și Administrare Sistem Informatic – 1 post ;

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe în domeniul informatică, calculatoare;

              -   vechime: 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

   

  Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, Sighișoara, județul Mureș, astfel:

  -  proba scrisă: 05.02.2018, ora 09,00;

  - interviul: conform art. 56 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7.

   

   

  Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României – partea a III-a, respectiv 23.01.2018.

  Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

   

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, loc. Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, județul Mureș la secretarul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.