Recepție la terminarea lucrărilor la supermarket-ul LIDL Sighișoara

Recepție la terminarea lucrărilor la supermarket-ul LIDL Sighișoara

 

Luni, 19 februarie 2018, Municipiul Sighișoara a efectuat recepția la terminarea lucrărilor de construcție a supermarket-ului LIDL – Sighișoara situat pe strada Gheorghe Lazăr nr. 6.

Lucrările de construcție a supermarket-lui LIDL Sighișoara au început în luna iulie 2017, în baza autorizației de construire nr. 13/12.04.2017 emisă de Primarul municipiului Sighișoara, deschiderea urmând să aibă loc la începutul lunii martie a.c.

Supermarket-ul LIDL Sighișoara are o suprafață 2.600 mp și dispune de un număr de 129 de locuri de parcare, iar valoarea investiției a fost de aproximativ 16 milioane lei.

 Pe lângă impactul pozitiv din punct de vedere arhitectural asupra zonei în care este situat, scăderea prețurilor datorită dinamicii ofertei și a concurenței noi apărute pe piața sighișoreană, precum și crearea de noi locuri de muncă, supermarket-ul LIDL va avea o contribuție semnificativă la bugetul local și în viața comunității.

S.C. LIDL România S.C.S. a încheiat un contract de sponsorizare în valoare de 147.000 lei cu Școala gimnazială ”Aurel Mosora”, sumă ce urmează a fi utilizată pentru efectuarea lucrărilor de zugrăvire a clădirii în interior și exterior.

De asemenea, S.C. LIDL România S.C.S. va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reabilitare a părții exterioare a clădirii școlii dinspre supermarket.