Licitatie - 12.05.2010

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA cu sediul în Sighişoara, str. Muzeului, nr.7, jud. Mureş, cod poştal 545400, cod fiscal 5669309, adresa de email primaria@sighisoara.org.ro , telefon 0265 771280, fax 0265 771264, în calitate de CONCEDENT- reprezentat prin primar Dăneşan Ioan Dorin.

Organizează în data de 12.05.2010, ora 10.00 licitaţie publică privind concesionarea terenului în suprafata de 49,00 mp din terenul în suprafaţă totală de 458,65 mp, situat în Municipiul Sighişoara, str. M. Viteazu, nr. 117B, înscris în C.F. nr. 9168, sub nr. top. 3412/1/1/1/1/1/1/2, nr. cad. 620/2 în vederea în vederea construirii unei magazii. Durata concesiunii este de 15 de ani. Redevenţa minimă este de 490,00 lei /an, respectiv 10 lei/mp/an.
Documentaţia: caiet de sarcini, regulament de licitaţie  se vor achiziţiona de la sediul concedentului, Direcţia Administrarea Patrimoniului, etaj I camera 31. Costul documentaţiei este de 200 lei.
Ofertele pentru licitaţia publică se depun la sediul concedentului într-un exemplar pînă la data de 11.05.2010 ora 14.00 împreună cu actele doveditoare privind calitatea şi capacitatea ofertanţilor, acte care sunt cuprinse în regulamentul de licitaţie.
Locul de deschidere a ofertelor este la sediul concedentului din Sighişoara, str. Muzeului, nr.7 " Sala Mică " în data de 12.05.2010 ora 10.00.
Solutionarea litigiilor privind atribuirea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul concedentului, etaj 1, camera 31, tel. 0265/771280 int.129, Direcţia Administrarea Patrimoniului.
Data transmiterii anunţului în vederea publicării: 13.04.2010.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud