ANUNȚ privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic de Detaliu – SC NEPI TEN DEVELOPMENT SRL- STR. Stadionului, nr. 1

 

ANUNȚ

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de

Plan Urbanistic de Detaliu – SC NEPI TEN DEVELOPMENT SRL- STR. Stadionului, nr. 1

 

 

            In conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism a municipiului Sighisoara si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, va informam ca a fost demarata procedura de informare si consultare a populatiei cu privire la documentatia : “PLAN URBANISTIC DE DETALIU- MODIFICARE REGIM DE ALINIERE CATRE STRADA STADIONULUI IN SCOPUL : CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMPLASARE RECLAME  “ in Sighisoara, str. Stadionului, nr. 1

            Incepand cu data de 22.05.2018 aveti posibilitatea sa consultati documentele care stau la baza intocmirii “PLAN URBANISTIC DE DETALIU- MODIFICARE REGIM DE ALINIERE CATRE STRADA STADIONULUI IN SCOPUL : CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMPLASARE RECLAME  “ (plansele de reglementari, memoriu general ) atat pe pagina web a Primariei Municipiului Sighisoara www.sighisoara.org.ro, cat si la sediul Primariei Municipiului Sighisoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

            Pentru orice observatii va puteti adresa in scris Primariei Municipiului Sighisoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro in maxim 15 de zile calendaristice de la data anuntului.