Vizarea autorizațiilor de funcționare pentru anul 2018

Vizarea autorizațiilor de funcționare pentru anul 2018

            Municipiul Sighișoara informează agenții economici că autorizaţiile de funcţionare eliberate pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale/prestări servicii, se pot viza pentru anul 2018, la cerere, până cel târziu la data de 31 martie 2018.

            Taxa de viză stabilită conform Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 201/28.12.2017, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, societăți comerciale, este după cum urmează:

  1. pentru unităţile de alimentaţie publică – activităţi conform cod CAEN 561 – Restaurante, respectiv cod CAEN 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, precum și Alte activități recreative și distractive – conform cod CAEN 932, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

  2. 110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv;

  3. 4.000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 – 600 mp, inclusiv;

  4. 4.500 lei,pentru o suprafață cuprinsă între 600 – 800 mp, inclusiv;

  5. 5.000 lei,pentru o suprafață cuprinsă intre 800 – 1000 mp, inclusiv;

  6. 5.500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1.000 mp.

  7. pentru alte activităţi (prestări servicii, producţie, magazine mixte, alimentare, industriale, etc.) nu se va percepe taxă de viză, conform Codului Fiscal.

În vederea depunerii cererilor de viză, reprezentanţii agenţilor economici sunt invitaţi la sediul Municipiului Sighișoara, cu următoarele documente :

-       autorizaţia de funcţionare, în original ;

-       cerere tip, conform modelului din Anexă,

precum și pentru achitarea taxei de viză, dacă aceasta nu a fost achitată prin ordin de plată.

Pentru acordarea vizei pentru anul 2018, este necesară completarea dosarelor existente la sediul Municipiului Sighișoara, Comp. Autorizare Activități Economice, dacă ca urmare a reanalizării acestora, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 86/ 28.11.2016 privind aprobarea procedurii de autorizare a agenţilor economici pentru desfăşurarea unor activităţi economice pe raza municipiului Sighişoara, precum și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 201/ 28.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, se impune actualizarea cu documente privind funcționarea agentului economic la punctul de lucru respectiv.