În atenția agenților economici!

În atenția agenților economici!   

Municipiul Sighișoara informează că, conform prevederilor art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, agentul economic confirmat să desfășoare activitatea de preluare prin achiziție a deșeurilor de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, înregistrată la nivelul UAT – Sighișoara este SC BRELA INT SRL, cu sediul social în Sat Lipău, Com. Culciu nr. 48A, judeţul Satu Mare, înregistrată la ORC SATU MARE cu nr. J 30/677/2008, identificator unic la nivel European (EUID) ROONRC.J 30/677/2008, cod unic de înregistrare nr. 23850345. telefon 0755147423, e-mail office@brelaint.ro, reprezentată prin Nagy Janos, în calitate de reprezentant legal.