În atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice

În atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice

 
Reamintim că termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale (clădiri, teren, auto, firma şi taxa de circulaţie) datorate pentru anul 2012, semestrul II, este 30.09.2012. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 2 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 124^1, alin. (2) din O.U.G. 39/21.04.2010, pentru modificarea şi completarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, iar neplata la termenul prevăzut mai sus creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 141, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi ordonanţe.   
         Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 se poate face atât la casieria din incinta Primăriei, P-ţa Muzeului, nr.7, cât şi la casieria din str. H. Oberth, nr.7.
                        
                       Programul casieriei din str.H. Oberth nr.7 este următorul:
 
                                          Luni, marţi, joi:           7.30 –15.00
                                          Miercuri:                    7.30 –17.00
                                          Vineri:                        7.30 –12.30
 
          Programul casieriei din incinta Primăriei, P-ţa Muzeului, nr.7, este următorul:
 
                                               Luni – joi:       8.30 -15.00
                                               Vineri:            8.30 -12.30
 
 
    Având în vedere faptul că data de 30.09.2012 este zi nelucrătoare, se consideră ultima zi de plată data de 01.10.2012.
                                   
Vasile Vaidacuţan
Şef birou
Biroul Impozite şi Taxe
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud