ANUNT

 

ANUNȚ
privind acordarea unor subvenţii în anul 2016, de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, pot primi subvenţii de la bugetul local asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale, potrivit legii;
b) acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială într-un cadru organizat, denumit în continuare unitate de asistenţă socială;
Serviciile de asistenţă socială acordate de asociaţiile şi fundaţiile susmenționate, sunt subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) se încadrează în liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale;
b) se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;
c) în acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate;
d) sunt utilizate şi alte resurse pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială.
 
În ședința extraordinară din data de 29.09.2015, Consiliul Local Sighișoara  a aprobat liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998, pentru următoarele tipuri de servicii:
         a) centre de zi pentru copii separați sau cu risc de separare de părinți;  
         b) centre de zi pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități;
         c) adăpost de noapte;
d)    unități de îngrijire la domiciliu;
e)     cantine sociale;
f)      adăpost și consiliere pentru victimele violenței în familie;
g)     centre de consiliere și terapie pentru persoane aflate în dificultate.
 
Procedura de solicitare a subvenţiei este cea prevăzută la art. 3 și art. 4 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, data limită de depunere a documentaţiei fiind ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.
 
Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 1153/2001;
b) raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
c) dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
d) dovada dobândirii personalităţii juridice;
e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, sau la administraţia financiară municipală;
f) balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
g) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
h) dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent.
   
Documentele prevăzute la lit. c) - f) şi lit. h) - i) vor fi prezentate în copie.
 
 
Anexe prevăzute de H.G. nr. 1153/2001.
 
 
 
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud