Extras de carte funciară on-line

Extras de carte funciară on-line

 

Municipiul Sighișoara informează că, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a implementat o aplicaţie electronică prin intermediul căreia extrasul de carte funciară poate fi obţinut on-line.

Platforma de plată on-line https://epay.ancpi.ro are următoarele avantaje:

 • Se poate solicita și obține în fiecare zi (inclusiv sâmbătă și duminică) indiferent de oră

 • Nu este necesară deplasarea la ghișeu pentru înregistrarea cererii și eliberarea extrasului

 • Se eliberează în format digital de îndată, direct în contul creat pe site

 • Se plătește un tarif mai mic decât extrasul solicitat la ghișeu (20 de lei față de 25 de lei la ghișeu)

 • Nu presupune costuri suplimentare

 • Poate fi utilizat în același mod ca și cel obținut la ghișeu

 • Este un document securizat ce nu poate fi falsificat

  Persoanele care apelează la această variantă trebuie să acceseze magazinul on-line al ANCPI la adresa de internet https://epay.ancpi.ro, să-şi creeze un cont de utilizator și să urmeze intrucțiunile de pe site.

  Extrasul de carte funciară are aceeași valabilitate ca și extrasul cu semnătura olografă și poate fi utilizat în același mod și la aceleași instituții. Valabilitatea poate fi extinsă și în formă fizică (tipărită) a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea extrasului.

  Realitatea informațiilor din extras poate fi verificată timp de 30 de zile, de la momentul emiterii acestuia, pe baza codului de verificare menționat pe extras, la adresa http://www.ancpi.ro/verificare.