Bibliografie

 

Bibliografia
 
               Pentru interviul din cadrul procedurii de selecţie prealabila a candidaţilor pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 
 
1.     O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.     H.C.L. Sighisoara nr. 49/31.03.2011;
3.     H.C.L. Sighisoara nr. 105/08.06.2011;
4.     H.C.L. Sighisoara nr. 76/25.04.2012;
5.     H.C.L. Sighisoara nr. 93/31.05.2012;
6.     H.C.L. Sighisoara nr. 54/28.03.2013;
7.  Legea nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 325/2006  privind serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata;
12. Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şI completările ulterioare;
16. Legea nr. 82/1991, legea contabilității republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud