Arhitectura civilă

ARHITECTURA CIVILĂ

 

 

Majoritatea celor 164 de case de locuit din cetate având cel puţin 300 de ani vechime, sunt considerate monumente istorice:
Piaţa Cetăţii, în forma ei de patrulater rectangular, odinioară locuită de marile familii nobiliare ale oraşului, a suferit de-a lungul timpului numeroase transformări.
Casele care şi-au păstrat cel mai bine forma sunt:
 
Casa cu Cerb este casa care şi-a păstrat cel mai bine forma denumită astfel după capul de cerb fixat pe colţul clădirii. A fost construită în secolul al XVII-lea.
 
Casa de pe stâncă, construită după marele incendiu din 1676, astăzi restaurată de către Fundaţia Veritas, este sediul centrului cultural şi de schimb intercultural. Aici funcţionează şi un Internet-Cafe.
 
Casa cu Şindrilă (Evert), casă specifică de meşteşugari este sediul Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret.
 
Casa Veneţiană, denumită aşa după ancadramentele de piatră ale ferestrelor care imită goticul veneţian datează din sec. al XVI-lea.
 
Casa Vlad Dracul este situată în strada Cositorarilor nr.1, fostă casă Paullini, pare să fie cea mai veche construcţie civilă de piatră din cetate, judecând după bolta semicilindrică din piatră de râu de la parterul clădirii. Astăzi, Casa Vlad Dracul adăposteşte un restaurant în stil medieval.
 
Clădirea Primăriei este situată în apropierea Bisericii Mănăstirii. Edificiul s-a construit între anii 1887-1888. La etaj există o sală în stil baroc, unde se desfăşoară Festivalul de Muzică Academică şi multe alte concerte susţinute de formaţii prestigioase.
 
Complexul hotelier Sighişoara construit între anii 1886-1889 a fost sediul primăriei oraşului.
 
Scara acoperită din lemn a fost construită în anul 1642 şi numără 175 de trepte.
 
Şcoala din Deal situată în imediata apropiere a Scărilor acoperite din lemn, poartă inscripţia Schola Seminarium Republicae şi datează din 1619.