BEAM 21 Un proiect pentru viitorul oraşului

 

 

 

În luna februarie acestui an Municipiul Sighişoara a aderat la Convenţia Primarilor (The Covenant of Mayors) prin H.C.L. nr. 19/23.02.2012. Prin aderarea la această convenţie Sighişoara, prin primar, şi-a luat următoarele angajamente:

-         să stabilească un nivel de referinţă pentru consumul de energie şi emisiile de CO2 corespunzătoare, în teritoriul administrat

-         să definească ţintele globale şi sectoriale de reducere a emisiilor de CO2, în termeni măsurabili

-         să pregătească un Plan de Acţiuni pentru Energie Durabilă axat pe termen lung, în colaborare cu cetăţenii şi organismele direct interesate, în termen de un an de la semnarea convenţiei

-          să prezinte un raport de implementare aprobat de Consiliul Local, cel puţin o dată la doi ani de la data aprobării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă în scopul evaluării, monitorizării şi verificării

Instruirea în vederea întocmirii planului de acţiune s-a făcut în cadrul proiectului “BEAM 21 – Consolidare de capacitate combinată privind măsurile durabile din domeniul energetic şi planurile de acţiune pentru munici­palităţile din Europa”, finanţat de către Uniunea Europeană ca parte a programului „Intelligent Energy – Europe (IEE)“ şi coordonat de către He­inrich – Boell -Foundation Brandenburg.

Municipiul Sighişoara a semnat în anul 2009 o scrisoare de intenţie privind participarea la Proiectul “BEAM 21”, coordonat în România de către Asociaţia Focus Eco Center. La acest proiect participă 60 de oraşe din 9 ţări europene, iar din România au fost acceptate şase oraşe: Aiud, Cristuru Secuiesc, Luduş, Odorheiu Secuiesc, Sighişoara şi Tîrgu Mureş.

Programul de instruire „Doisprezece paşi către un plan de acţiune de energie al municipiului - Sighişoara a vizat personalul din cadrul administraţiei municipale, precum şi facto­rii de decizie - consilieri locali - care sunt inte­resaţi în modelarea viitorului oraşului lor într-un mod eficient în ceea ce priveşte energia şi protec­ţia climei, şi celor care doresc să reducă în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră şi să deschidă în acelaşi timp drumuri noi pentru econo­mia locală.

Echipa de funcţionari publici a participat activ la cele 5 module de  implementare a proiectului şi a fost formată din  Mihai Maior – AMES, Anca Silvia Raţiu – şef birou Biroul Relaţii Publice, Oana Sitea - consilier cultură - Biroul Relaţii Publice, Dana Burja - consilier turism - Biroul Relaţii Publice şi Aurica Branişte – responsabil protecţia mediului – Biroul Achiziţii, toţi absolvind cursul cu rezultate apreciate ca fiind foarte bune de coordonatorul proiectului, dl. Hajdu Zoltan

 Din echipa de consilieri locali au făcut parte patru consilieri dintre care doi – Toth Tivadar şi Prodan Dumitru –  reuşind să parcurgă şi să absolve cu brio cursul.

În data de 6 iunie a.c., la sediul Municipiului Sighişoara a avut loc prezentarea, în faţa echipei de consilieri şi  apresei, a schiţei Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă întocmit de echipa de funcţionari publici în cadrul acestui proiect, urmând ca aceasta să fie dezvoltată şi îmbunătăţită pe baza eventualelor propuneri primite, forma sa finală urmând să fie adoptată de viitorul Consiliu Local până la împlinirea termenului de un an de la aderare.

Coordonatorul proiectului a înmânat diplomele de absolvire şi  a felicitat participanţii lansându-le invitaţia de a face prezentarea planului de acţiune în cadrul conferinţei organizate de Asociaţia Focus Eco Center în colaborare ADR Centru în 20 iunie a.c. la Tg. Mureş, în cadrul Săptămânii Europene a Energie Durabile.

 

 

 

 

BEAM 21 Un proiect pentru viitorul oraşului

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud