ANUNȚ privind termenul de depunere a cererilor pentru cumpărare lemne de foc

ANUNȚ

privind termenul de depunere a cererilor pentru cumpărare lemne de foc

         

          Prin prezenta aducem la cunoștința persoanelor interesate că termenul de depunere a cererilor pentru cumpărare lemne de foc este data de 1 august a fiecărui an, conform prevederilor Legii 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Prin excepție, pentru anul 2017, data depunerii cererilor este de 30 noiembrie 2017.

Redăm mai jos art. 59, alin. 5ˆ2, lit. a) din Legea nr. 46/2008 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic:

„(5^2) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de igienă, precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţe compacte de maximum 3 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului, se valorifică în următoarea ordine de priorităţi:

    a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare; centralizarea solicitărilor se va face până la data de 1 august, iar transmiterea acestora către ocolul silvic se face până la data de 15 august”.