D I S P O Z I Ţ I A NR. 51 / 12.01.2011

           Primarul municipiului Sighişoara;

          In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;
                                                        D I S P U N E:
 
          Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de 17 ianuarie 2011, orele 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                       ORDINE DE ZI:
 
1.   Proiect de hotărâre privind aplicarea la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” şi exprimarea acordului cu privire la contractarea finanţării din Fondul pentru Mediu
 
 
P R I M A R,
 
Ioan-Dorin Dăneşan
 
Avizat:
Secretarul municipiului,
             Gheorghe Humă
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud