Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestată în anul agricol 2011 – 2012

A N U N Ţ

 
            În conformitate cu prevedrileHorărârii nr.897/2012 privind aprobarea schemei ,, Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestată în anul agricol 2011 – 2012, asupra culturilor agricole, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal” şi care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.639 din 7 septembrie 2012, facem cunoscute următoarele:
- Cuantumul sprijinului financiar reprezintă ajutor de minimis fiind de 100 lei/ha şi se acordă pentru suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minim un hectar şi maxim 10 hectare.
            I. Beneficiari
            a) producători agricoli persoane fizice;
            b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
            c) persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
            - Ajutorul de minimis se acordă atât fermierilor care sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cereri unice de plată pe suprafaţă pe anul 2012, cât şi fermierilor care nu sunt cuprinşi în aceste evidenţe pentru campania de plăţi pe suprafaţă 2012.
            II. Reguli procedurale
            Documentele care se depun la Primărie:
            a) pentru producătorii înscrişi la APIA
            1. cererea tip – conform actului normativ;
            2. o copie a BI/CI a solicitantului sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
            3. dovada cont activ bancar/trezorerie;
            4. copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pe anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei ,,conform cu originalul,, de centrele locale sau judeţene APIA.
             b) pentru producătorii ce nu sunt înscrişi la APIA
            1. cererea tip – conform actului normativ ;
            2. o copie a BI/CI a solicitantului sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal;
            3. dovada cont activ bancar/trezorerie;
            4. adeverinţă în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul Agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, de minim 1 hectar.
            Atenţie:
            1. Ajutorul se acordă doar pentru culturile din teren arabil (terenul nelucrat nu beneficiază de acest ajutor).
            2. Pentru fermierii cu exploataţii cuprinse între 1 ha şi 10 ha, sprijinul se acordă proporţional. Exemplu: 6,4 ha x 100 lei/ha = 640 lei.
            3. Beneficiarii sprijinului financiar nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul a fost acordat.
 
            CERERILE ÎMPREUNĂ CU ACTELE DOVEDITOARE ENUMERATE MAI SUS, SE DEPUN LA SEDIUL PRMĂRIEI MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA, CAMERA 46, PÂNĂ LA DATA DE 15 octombrie 2012, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:
 
LUNI - JOI      între orele 9,00 – 13,00
VINERI           între orele 9,00 – 12,00
           
                                                                        Secretarul Municipiului Sighişoara
                                                                                     Iulian BADEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud