Extensie a Universităţii Bucureşti la Sighişoara

Extensie a Universităţii  Bucureşti  la Sighişoara

Înfiinţată prin Decretul nr. 765 din 4/16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi reclamându-se ca succesoare a structurilor de învăţământ superior inaugurate de Academia Domnească (1694), Universitatea din Bucureşti a contribuit şi contribuie în mod decisiv la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti.
Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 146 de ani de existenţă a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc. În mod obişnuit, în ţară şi în străinătate, Universitatea din Bucureşti este considerată cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România.
Univesitatea din Bucureşti oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară: 22 programe de scurtă durată, peste 75 de programe de lungă durată, 12 programe în forma de învăţământ deschis şi la distanţă, peste 120 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate.
Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii. În cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează programe de studii organizate în colaborare cu universităţi prestigioase din străinătate. Absolvenţii acestor programe primesc diplome din partea Universităţii din Bucureşti şi a univesităţii partenere. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Portofoliul activităţii ştiinţifice este remarcabil. Valoarea granturilor câştigate prin competiţie naţională (CNCSIS şi ale Academiei Române) a fost anul trecut de 7.409.553 lei pe masa de lucru a celor 354 profesori, 294 conducători de doctorat, 287 cercetători şi 3.377 doctoranzi aflându-se în derulare circa o sută de contracte internaţionale. Valoarea acestora din urmă a fost de 2.688.000 lei. În cele 5 platforme de cercetare au fost antamate contracte de cercetare a căror valoare depăşeşte 13,3 milioane lei. Nu putem să nu amintim de cele 765 de contracte PN2, inclusiv cele din cadrul Programului „Cercetare de Excelenţă” a căror valoare totală se apropie de 60 milioane lei. În ultimii ani instituţia s-a situat în mod constant, pe primul loc în competiţiile naţionale pentru fonduri de cercetare. Unele dintre unităţile de cercetare au obţinut statutul de excelenţă la nivel european. Universitatea dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Brăila, Orşova şi staţii pilot în alte localităţi din ţară. Universitatea este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: peste 100 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din peste 40 de ţări. Anual peste 1000 de studenţi ai Universităţii efectuează în cadrul unui mare număr de programe academice, stadii de formare sau de specializare în universităţi din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia.
Universitatea din Bucureşti a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. În anul 2000, Universitatea din Bucureşti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Rectorul Universităţii Bucureşti, prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, în  numele Senatului Universităţii Bucureşti , adresat în cursul lunii februarie Consiliului Local şi Municipiului Sighişoara o solicitare privind încheierea unui consorţiu inter-instituţional. Propunerea s-a referit în esenţă la crearea unui cadru pentru desfăşurarea la Sighişoara, în colaborare cu autorităţile locale a progamelor de studii de licenţă şi master, înfiinţarea unui consorţiu inter-instutuţional privind promovarea Sighişoarei ca Centru European pentru Turism Academic, crearea unui Centru de Dezvoltare Regională Sustenabilă respectiv a unuia de formare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice dar şi a unei Extensii pentru Centre de Cercetare Doctorale şi Postdoctorale. De asemenea, s-a propus crearea unui „incubator de afaceri” al cărui obiectiv principal să fie crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM- urilor în vederea dezvoltării economice locale.
În urma discuţiilor purtate cu Biroul Senatului UB pe deoparte şi Primarul municipiului şi pe de altă parte, s-a convenit ca, pentru dezvoltarea direcţiilor de colaborare enumerate, să se pună la dispoziţie un spaţiu aflat în proprietatea municipalităţii ca sediu administrativ şi pentru desfăşurarea activităţii centrelor de cercetare agreate, urmând ca pentru cursurile de licenţă şi master să se găsească spaţii la   un liceu din oraş.
Având în vedere faptul că dosarul pentru aprobarea extensiei Universităţii Bucureşti în Sighişoara a fost deja depus spre aprobare la ARACIS astfel încât în octombrie 2011 odată cu începerea anului universitar, aceasta să fie funcţională, dl. Rector a transmis o adresă, în completarea propunerii iniţiale, prin care se solicită acordarea spaţiului din Str. 1 Mai nr. 7, pentru activităţile de învăţământ şi cercetare, spaţiu pe care se angajează îl amenajeze corespunzător.
În şedinţa Consiliului Local din luna martie, Primarul Municipiului, dl. Ioan Dorin Dăneşan a propus consilierilor municipali un proiect de hotărîre,   privind înfiinţarea consorţiului interinstituţional între Universitatea Bucureşti, cu sediul în clădirea de pe Str.1 Mai nr. 7 care va funcţiona în baza unui acord încheiat de cele două părţi să conţină direcţiile, obiectivele şi condiţiile concrete de colaborare convenite între cele două părţi. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, deschizându-se asftel o nouă pagină în evoluţia Sighişoarei.
Dincolo de aspectele practice ale acestui demers, înfiinţarea unui centru de învăţământ academic, sub cupola celei mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din România, ar aduce un plus de imagine municipiului nostru, care având datele istorice recunoscute ale unui centru multicultural poate deveni, prin punerea în practică a proiectului în discuţie, un veritabil „Heidelberg românesc” aşa cum, foarte inspirat menţiona, domnul Rector Ioan Pânzaru.
Înfiinţarea acestui consorţiu va deschide oportunităţi multiple de dezvoltare pentru sighişoreni şi va înscrie Sighişoara în circuitul universitar internaţional, adăugând o nouă valenţă profilului său consacrat de centru cultural european.
 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud