ANUNT CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

 

ORDINE DE ZI :
 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighișoara” și a cheltuielilor legate de proiect
 2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 72/27.10.2016 privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului ,,Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighișoara”, cu modificările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 185/23.11.2017 privind amplasarea și amenajarea unui patinoar artificial mobil în Municipiul Sighișoara, pentru sezonul de iarnă 2017 - 2018