În atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice

 

        În atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice
     Municipiul Sighişoara aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice şi juridice, prevederile art. 165 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare:
“ART. 165
    Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale
    (1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligaţii fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligaţiile, atunci se stinge obligaţia fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:
    a) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
    b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în cazul plăţii taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36.”
           
                  
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud