Recepție la terminarea lucrărilor pentru extinderea şi modernizarea staţiei de epurare a Municipiului Sighişoara

Recepție la terminarea lucrărilor pentru extinderea şi modernizarea staţiei de epurare a Municipiului Sighişoara

 

În data 10 noiembrie 2017 a fost realizată recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi modernizare staţie de epurare în Municipiul Sighişoara, judeţul Mureş”.

          Proiectul face parte din programul “Sistem integrat de reablilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile de până la 50.000 locuitori”, aprobat prin Legea nr. 224/2007.

Costurile au fost suportate de către Compania Naţională de Investiţii în proporție de 78% şi de către Municipiul Sighişoara în proporție de 22%. Pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii “Extindere şi modernizare staţie de epurare în Municipiul Sighişoara, judeţul Mureş”, prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 125/30.07.2015, s-a aprobat transferul sumelor de  1.223.572 lei și de 1.270.729 euro de la Bugetul Local al Municipiului Sighișoara către Compania Naţională de Investiţii.      Lucrarea a făcut obiectul contractului de execuție de lucrări nr. 392 /29.07.2008, având ca și constructor firma VEGYEPSZER  INTERNATIONAL  SA BUDAPESTA – MIERCUREA CIUC şi subproiectant TOTAL PROIECT SRL - ODORHEIU SECUIESC. Termenul inițial de finalizare a contractului a fost anul 2009, iar ulterior s-a prelungit prin act adițional până în data de 22.09.2010. Contractul de execuție de lucrări nr. 392/29.07.2008 a fost reziliat din vina executantului în anul 2011, firma constructoare intrând în insolvenţă. La începutul anului 2015 s-a organizat o nouă licitație, iar firma câştigătoare, S.C. EDAS EXIM S.R.L. BUCUREŞTI a încheiat cu Compania Naţională de Investiţii, contractul nr. 101/07.05.2015, firmă care a și finalizat execuţia. Garanţia de bună execuţie a lucrării este de 3 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.