Dispoziţia nr. 1019

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1019

din  22 septembrie 2011

privind convocarea Consiliului local în şedinţă

 

 

            Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţie i publice locale, republicată;      

                                                                        D I S P U N E:

 

            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  pentru data de 29 septembrie 2011, ora 12,00,  în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

                                                                        ORDINE DE ZI:

 

1.      Petiţia nr. 48/CL/24.08.2011 prin care d-l Diaconu Viorel face referire la situaţia celor 2 familii care locuiesc în Sighişoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 62

2.      Petiţia nr. 49/CL/5.09.2011 prin care doamna Diaconu Monica solicită repartizarea unui apartament

3.      Petiţia nr. 50/CL/6.09.2011 prin care domnul Levai Iosif  solicită repartizarea unei locuinţe

4.      Petiţia nr. 51/CL/7.09.2011 prin care Castel Film Studios solicită acceptul de filmare în unele locaţii din Cetate

5.      Petiţia nr. 52/CL/12.09.2011 prin care Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Sighişoara care să reglementeze acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi non-profit

6.      Petiţia nr. 53/CL/13.09.2011 prin care Fundaţia Cultural Ştiinţifică Gaudeamus Sighişoara solicită stabilirea impozitului pe clădiri şi teren, pe anul 2012 , la cota de 0,25 %

7.      Petiţia nr. 54/CL/20.09.2011 prin care Clubul Şcolar Sportiv Sighişoara solicită administrarea Stadionului Municipal Sighişoara

8.      Petiţia nr. 55/CL/22.09.2011 prin care Serviciul Judeţean Anticorupţie Mureş solicită informaţii cu referire la înregistrarea eronată efectuată de Datui Victor

9.      Petiţia nr. 56/CL/22.09.2011 prin care Asociaţia Star Education Bucureşti solicită acordul pentru implementarea proiectului ˝Sistem şi prietenii - Cetatea Sighişoara, respect pentru trecut˝

10.  Informare privind stadiul lucrărilor la obiectivul de investiţii ˝Bază sportivă-Stadion atletism şi fotbal cu teren secundar de antrenament˝

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive cu străzile cuprinse în proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” din raza de competenţă a municipiului Sighişoara

12.  Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Sighişoara la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România

13.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Sighişoara în  Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ sighişorene

14.  Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune

15.  Proiect de hotărâre privind modalitatea de execuţie a lucrărilor necesare realizării celulelor 3 şi 4 din Depozitul de deşeuri menajere al municipiului Sighişoara şi modalitatea de amortizare a acestei investiţii ce se va realiza de către S.C. Schuster Ecosal S.R.L.  Sighişoara

16.  Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii pentru unele servicii de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C.ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara

17.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

18.  Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic zonal pentru Centrul istoric al Municipiului Sighişoara- sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial

19.  Proiect de hotărâre privind înregistrarea Municipiului Sighişoara în Sistemul Naţional Electronic de Plată online  a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar ( SNEP ), precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

20.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric, situat în str. Horea Teculescu nr. 32, 34 şi 36

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unui contract de concesiune, în sensul actualizării denumirii concesionarului şi a reprezentanţilor legali

22.  Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

23.  Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unei locuinţe de către  SC ATT SA Sighişoara

24. Proiect de hotărâre privind închirierea unor bunuri şi preluarea unui contract de închiriere

25.Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării  unor terenuri către persoane fizice 

26.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru produse alimentare şi nealimentare  practicate în magazinul economat pe luna OCTOMBRIE  2011

28. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud