D I S P O Z I Ţ I A NR. 533

D I S P O Z I Ţ I A NR. 533
din 10 Martie   2011
 
privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
 

Primarul municipiului Sighişoara;
In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;
D I S P U N E:

Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de 14 Martie 2011, orele 15,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
2.Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea Municipiului Sighişoara în Asociaţia ˝ Terra –Agro ˝
3.Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei pe anii 2007-2010 la Asociaţia Judeţeană de Turism Mureş

P R I M A R,
Ioan-Dorin Dăneşan

Avizat:
Secretarul municipiului,
Gheorghe Humă

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud