ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

1. Referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Spațiu Locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului - 1 post:

            - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

2. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Domeniul Public – Direcția Administrarea Patrimoniului – 1 post;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe administrative (Administrație publică) / științe juridice / științe economice;

- vechime: 5 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

3. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Achiziții accesare fonduri EU, management proiecte -1 post :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe administrative (Administrație publică) / științe juridice / științe economice / științe inginerești;

- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

4. Referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic – 1 post:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

5. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism, Disciplina în construcții, Patrimoniu UNESCO – 1 post :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcțiilor sau arhitecturii;

- vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

6. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local – 1 post :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: științe administrative (Administrație publică) / științe juridice / științe economice / studii de management.

- vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, Sighișoara, județul Mureș, astfel:

-  proba scrisă: 15.01.2018, ora 09,00;

-  interviul: 17.01.2018, ora 10,00.

 

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României – partea a III-a.

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, loc. Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, județul Mureș la secretarul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.