ANUNȚ - concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

ANUNȚ - concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

Municipiul Sighișoara, cu sediul localitatea Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, organizează în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

 

1.  Magaziner I în cadrul Compartimentului Logistic - Biroul Logistic, Aprovizionare Tehnico-Materială și Administrativ – 1 post:

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- cunoștințe de operare PC – nivel mediu;

- vechime pe un post similar minim 5 ani.

 

2.  Supraveghetor în cadrul Muzeului de Istorie – 1 post:

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- nu se solicită vechime.

 

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, astfel:

- proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu”: 19.12.2018, ora 10,00 – numai pentru postul de magaziner I;

- probă scrisă: 19.12.2018 ora 11,30;

- interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului, până în data de 10.12.2018, inclusiv, ora 16,30.

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

   

Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina inspector superior, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro