ANUNȚ DE RELUARE A SELECȚIEI în vederea eliberării licenței de traseu pentru desfăşurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală a municipiului Sighișoara, cu vehicule tip titicar (trenuleț de agrement)

ANUNȚ DE RELUARE A SELECȚIEI

în vederea eliberării licenței de traseu pentru desfăşurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală a municipiului Sighișoara, cu vehicule tip titicar (trenuleț de agrement)

 

 

               În conformitate cu Norma privind selecția în vederea eliberării licenței de traseu pentru desfăşurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală a municipiului Sighișoara, cu vehicule tip titicar (trenuleț de agrement) și cu rezoluția primarului Municipiului Sighișoara urmare a procesului-verbal nr. 20.2207/19.07.2019 întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor privind selecția în vederea eliberării licenței de traseu pentru desfășurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală din municipiul Sighișoara, cu cel mult 2 (două) vehicule tip titicar (trenuleț turistic);

 

              MUNICIPIUL SIGHIȘOARA cu sediul în municipiul Sighișoara, Piața Cetății nr. 7, județul Mureș, cod poștal: 545400, România, tel.: +40 0265771278, adresă e-mail: primaria@sighisoara.org.ro, pagina web: www.sighișoara.org.ro,

 

              Anunță reluarea procedurii de selecție în vederea eliberării  licenței de traseu pentru desfăşurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală a municipiului Sighișoara, cu vehicule tip titicar (trenuleț de agrement)  și vă invită să depuneți oferta.

             Calendarul procedurii de selecție va fi următorul:

1. Publicarea anunțului de selecție:                                                     - 30.07.2019;

2. Data și ora limită de depunere a ofertelor:                                     - 14.08.2019, ora 1530;

3. Data desfășurării selecției:  - pentru titicar – licența nr. 1               - 19.08.2019, ora 900;

- pentru titicar – licența nr. 2               - 19.08.2019, ora 1030;

 

            Ofertele se vor depune în conformitate cu cerințele din Norma privind selecția în vederea eliberării  licenței de traseu pentru desfăşurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală a municipiului Sighișoara, cu vehicule tip titicar (trenuleț turistic) – care poate fi consultată pe site-ul Municipiului Sighișoara;

            Clarificări privind prevederile Normei:

- Documentele solicitate pot fi depuse în original sau în copie certificată conform cu originalul;

- Fiecare ofertant poate participa doar cu un singur cap tractor + maxim 2 vagoane pentru o licență de traseu;

- La stabilirea punctajului acordat pentru numărul de locuri disponibile pentru pasageri, se va lua în calcul numărul total de locuri din vagoane.

 

            Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție pot fi obținute la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr.7, Direcția Administrarea Patrimoniului - tel. 0265/771280, int. 129.

                                                         

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud