Dispoziţia nr. 210/ 8 martie 2012

            D I S P O Z I Ţ I A  NR. 210

                   din 8 martie  2012

privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

 

            Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;

                                                                    D I S P U N E:

 

            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  extraordinară  pentru ziua de  13 martie  2012, orele 15,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

                                                                   ORDINE DE ZI:

 

1.        Petiţia nr. 18/CL/7.03.2012, prin care consilierii UDMR solicită înfiinţarea unei şcoli cu predare în limba maghiară

2.        Proiect de hotărâre privind  aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sighişoara

3.        Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să participe la implementarea Proiectului ˝ BEAM 21 ˝

 

 

P R I M A R,

 

Ioan-Dorin Dăneşan

 

Avizat:

Secretarul municipiului,

                        Cristina Bîrsan

 

 

 

 

                                   

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud