ANUNȚ privind acordarea unor subvenţii în anul 2017, de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

ANUNȚ
privind acordarea unor subvenţii în anul 2017, de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

              Potrivit prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, pot primi subvenţii de la bugetul local asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale, potrivit legii;
b) acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială într-un cadru organizat, denumit în continuare unitate de asistenţă socială;
Serviciile de asistenţă socială acordate de asociaţiile şi fundaţiile susmenționate, sunt subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) se încadrează în liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale;
b) se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;
c) în acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate;
d) sunt utilizate şi alte resurse pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială.

În ședința ordinară din data de 29.09.2016, Consiliul Local Sighișoara  a  aprobat liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998, pentru tipurile de servicii/unități de asistență socială și categoriile de beneficiari prevăzute în anexa la prezentul anunț.


Procedura de solicitare a subvenţiei este cea prevăzută la art. 3 și art. 4 din  Anexa 1 la H.G. nr. 1153/2001 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, data limită de depunere a documentaţiei fiind ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 1153/2001;
b) raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
c) dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
d) dovada dobândirii personalităţii juridice;
e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, sau la administraţia financiară municipală;
f) balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
g) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
h) dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent.
   
Documentele prevăzute la lit. c) - f) şi lit. h) - i) vor fi prezentate în copie.


Modelul de cerere de solicitare a subvenției, precum și anexele A şi B la cerere, sunt prevăzute în Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001 și, de asemenea, sunt publicate pe site-ul Municipiului Sighișoara, la adresa
www.sighisoara.org.ro.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud