Măsuri specifice pentru combaterea infecției cu Covid-19, 16 martie 2020

Măsuri specifice pentru combaterea infecției cu Covid-19

16 martie 2020

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență convocat luni 16.03.2020, a analizat situația și a stabilit măsurile specifice la nivel local, referitoare la gestionarea situațiilor de urgență în contextul riscului de răspândire a infecției cu Covid-19, în urma instituirii Stării de urgență pe teritoriul României.

            În cadrul ședinței s-a stabilit impunerea următoarelor măsuri:

  • Efectuarea dezinfectării autovehiculelor care asigură transportul persoanelor în regim de taxi, de către operatorii care desfășoară această activitate pe teritoriul municipiului Sighișoara, la un interval orar de cel mult 3 ore sau de câte ori aceasta se impune. Substanța utilizată trebuie să se regăsească în Registrul Național al Produselor Biocide, aprobat de Ministerul Sănătății.

În acest sens, fiecare operator de transport în regim de taxi va ține o evidență a operațiunilor  de dezinfecție efectuate, cu indicarea persoanei care a efectuat dezinfecția, a datei, orei la care aceasta s-a realizat, a substanței folosite, respectiv a nivelul concentrației acesteia precum și a  semnăturii persoanei care a efectuat dezinfecția. În vederea urmăriri respectării și implementării măsuri prevăzute în prezentul articol, periodic, se vor efectua controale, de către personalul desemnat în acest sens, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara. Nerespectarea măsurii prevăzute în prezentul articol atrage sancționarea operatorilor de transport în regim de taxi cu suspendarea autorizației taxi.

  • Dezinfectarea spațiilor publice (Ex: zona adiacentă unităților sanitare, școlilor, parcurilor, stațiilor de autobuz, stațiilor taxi, intersecții, pieței agro-alimentare etc) cel puțin o dată pe zi, de către S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Efectuarea acțiunilor de curățare, spălare și dezinfectare a străzilor, aleilor pietonale, mobilierului stradal, platformelor subterane de colectare a deseurilor, pubelelor, coșurilor de gunoi, de două ori pe zi, de către operatorul de salubritate S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L, în baza unui grafic întocmit în acest sens de către compertimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

  • Reducerea programului pieței agro-alimentare din Str. Târnavei, nr. 29, acesta urmând a se desfășura în intervalul orar 08.00-18.00.

    În piața agro-alimentară din Str. Târnavei, nr. 29, activitatea se va limita la comercializarea exclusivă a produselor alimentare, pentru celelalte produse activitatea comercială fiind suspendată.

  • Municipiul Sighișoara se împarte în 11 sectoare de responsabilitate pentru luarea măsurilor specifice cu privire la eventualele cazuri privitoare la persoane aflate în izolare la domiciliu, cu indicarea persoanelor responsabile pe fiecare sector, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

  • Se suspendă activitatea de program cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Sighișoara. Pentru casieriile din cadrul Municipiului Sighișoara, programul râmâne cel stabilit prin art 4 alin. (2) din Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sighișoara nr.1 din 10 martie 2020, cu mențiunea că accesul publicului în incinta casieriilor se limitează la maximum 3 persoane simultan.

  • Ședințelor Consiliului Local Sighișoara se desfășoară doar în prezența consilierilor locali, primarului municipiului, secretaului general, a apartului tehnic care asigură secretariatului tehnic al ședințelor și a conducătorilor direcțiilor/serviciilor/birourilor a căror participare este necesară pentru furnizarea informațiilor proiectelor care fac obiectul ordinii de zi a ședințelor Consiliului local.

Măsurile luate se comunică tuturor autorităților publice/instituțiilor publice competente și operatorilor privați care cad sub incidența prezentei hotărâri, în vederea punerii acesteia în aplicare.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud