Termen scadent la taxele şi impozitele locale.

  Informaţii utile contribuabililor sighişoreni. Termen scadent la taxele şi impozitele locale.

             Municipiul Sighișoara reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că  termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale (clădiri, teren, auto, firma şi taxa de circulaţie) datorate pentru  anul 2015, semestrul I, este 31.03.2015. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 2 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 124^1, alin. (2) din O.U.G. 39/21.04.2010, pentru modificarea şi completarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, iar neplata la termenul prevăzut mai sus creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 141, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi ordonanţe.   
         Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 se poate face atât la casieria din incinta Primăriei, Piața  Muzeului, nr.7, cât şi la casieria din str. Hermann Oberth, nr.7.
                                     Programul casieriei din str. Hermann Oberth, nr.7, este următorul:

                                          Luni, Marţi, Miercuri:            7.30 –15.00
                                          Joi:                                          7.30 –17.00
                                          Vineri:                                    7.30 –12.30

          Programul casieriei din incinta Primăriei, Piațaţa  Muzeului, nr.7, este următorul:
                                               Luni – Joi:       8.30 -15.00
                                               Vineri:             8.30 -12.30
         Reamintim totodată că persoanele fizice şi juridice care efectuează plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport până la data de 31.03.2015, beneficiază de bonificaţie de 10%.
Menţionăm faptul că în data de 31.03.2015 casieriile vor funcţiona după următorul program:
 
            Casieria  din str. Hermann Oberth, nr.7:                                        7.30 – 11.30

            Casieria din incinta Primăriei, Piața  Muzeului, nr.7:         8.30 -  11.30


Serviciul Relații Publice

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud