CONVOCATOR

Prin dispoziţia nr. 492 din 09 august 2016, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 215/2001, art. 53, alin. (2), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă  adunarea sătească a satului Hetiur pentru ziua de MIERCURI, 24 august 2016, orele 18,00,  la Căminul cultural din satul Hetiur, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Hetiur la şedinţele Consiliului Local al municipiului Sighişoara.

Potrivit art. 53 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare.
b. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul Hetiur.


         Se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa
WWW.sighisoara.org.ro şi prin afişare în locuri publice în satul Hetiur.

 

PRIMAR,
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud