Dispoziţia nr. 1266/6.12.2011

                           D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1226

                      din 6 decembrie   2011

 

                                    privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

 

 

            Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;

                                                                    D I S P U N E:

 

            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  extraordinară  pentru ziua de  8 decembrie  2011, orele 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

                                                                   ORDINE DE ZI:

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2011

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul cu titlul “Crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Sighişoara”, actualizată ca urmare a procesului de evaluare a cererii de finanţare

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii şi a contractului de asociere în participaţiune între Municipiul Sighişoara – Muzeul de Istorie şi „Asociaţia Progresson”

 

 

 

 

P R I M A R,

       Ioan-Dorin Dăneşan

 

Avizat:

p.Secretarul municipiului,

                        Cristina Bîrsan

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud