Extras din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181/23.11.2017 privind stabilirea obligaţiilor și responsabilităților instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara

Extras din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181/23.11.2017 privind stabilirea obligaţiilor și responsabilităților instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara

”Art. 7. Obligațiile persoanelor fizice, persoanelor juridice, asociațiilor de proprietari/locatari, a instituțiilor publice privind protejarea spațiilor verzi:

 1. tăierea ori scoaterea din rădăcini a arborilor şi pomilor fructiferi, cu excepţia celor uscaţi aflaţi în curţi şi grădini proprietate personală, este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă a organelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipilui Sighișoara;

 2. lucrările în zonele verzi ce implică săpături pentru întreţinere /înlocuire conducte, reparaţii, etc., şi care impun şi tăierile de arbori, pomi fructiferi, arbuşti, gard viu şi viţa de vie, vor putea fi executate numai după obţinerea autorizaţiei de tăiere, iar cei care efectuează lucrarea vor fi obligaţi să refacă suprafaţa afectată, incluzând şi replantările;

 3. executarea lucrărilor de tăieri de arbori se face numai în afara sezonului de vegetaţie, respectiv în perioada calculată de la căderea frunzelor arborilor şi până la înmugurirea lor, în condiţiile stabilite de lege;

 4. este interzisă folosirea zonelor verzi din jurul blocurilor pentru grădini de legume și zarzavat, responsabilitatea de desfiinţare a grădinilor de legume și zarzavat revenind asociaţiei de proprietari/locatari care are în întreţinere zona verde;

 5. este interzisă recoltarea ierbii, florilor, fructelor, frunzelor şi seminţelor din parcuri, scuaruri şi zone verzi din Municipiul Sighișoara;

 6. este interzisă distrugerea arborilor, puieţilor, arbuştilor de pe aliniamentele stradale, parcuri, scuaruri şi alte zone verzi prin lovire de către autovehicule sau persoane, sau în orice mod.

 7. (1) Nerespectarea obligațiilor cuprinse la art. 7 constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice;

       (2) În cazul nerespectării prevederilor art.7 alin. 4:

  1. dacă utilizatorii grădinilor de zarzavat refuză desfiinţarea acestora se vor aplica sancţiunile prevăzute acestora;

  2. dacă asociaţia de proprietari/locatari nu identifică utilizatorul şi nici nu desfiinţează grădina, sancţiunile contravenţionale se vor aplica acesteia.

    

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud