Înscrieri la Universitatea Bucureşti – Filiala Sighişoara

Înscrieri la Universitatea Bucureşti – Filiala Sighişoara
În urma înfiinţării consorţiului instituţional prin parteneriatul inţiat de Primarul municipiului cu Universitatea Bucureşti, din anul universitar 2011-2012 vor funcţiona la Sighişoara două secţii, forma de învăţământ Zi.
Programul de licenţă ISTORIE, coordonat de Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti.
Cifra de şcolarizare: 30 locuri la buget
Cursuri: Arheologie Generală, Arheologie industrială, Arhitectura românească şi influenţele ei externe, Heraldică şi genealogie, în epoca modernă, Modernizarea Bucureştilor în secolele XIX-XX, Introducere în Istoria Antică universală, Istoria României, Istorie politică, Istoria imaginarului, Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitică, Desentehnic cu aplicaţii în arheologie (curs opţional), Introducere în Istoria Urbană (curs opţional).
Posibilităţi de angajare: în domeniul cercetării ştiinţifice; Arhivistică; Muzeografi; în instituţii ale administraţiei de stat; în administraţia publică; în diplomaţie; Consultanţă în politică; Istorici; Arheologi; bibliotecari. Studenţii care se specializează în acest domeniu pot contribui în mod decisiv la conservarea patrimoniului cultural meterial şi simbolic al municipiului Sighişoara.
Admiterea pe bază de concurs de dosare: Punctajul pentru admitere = media de la bacalaureat + media la istorie în cei 4 ani de liceu + media în cei 4 ani de liceu la una din disciplinele: limba română, o limbă străină (studiată minim 2 ani), geografie, economie sau filosofie
Taxă de înscriere: 150 lei
Programul de licenţă GEOGRAFIA TURISMULUI, coordonat de Departamentul de Geografie Umană a facultăţii de Geografie.
Cifra de şcolarizare: 30 locuri la buget
Cursuri: Geografia turismului, Geografie rurală şi turism rural, Potenţial turistic, Organizarea şi conducerea afacerilor în turism, Ecoturism, Management şi marketing turistic, Amenajări turistice.
Posibilităţi de angajare: În urma studiilor de licenţă, studenţii devin specialişti în gestionarea diverselor segmente ale industriei turistice. Specializarea lor este de analist în turism şi manager în turism, putând după terminarea facultăţii să se angajeze ca analişti la firme de turism, funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare, organizatori activităţi turistice, personal specializat în activităţile de amenajare turistică în mediul urban, în staţiunile balneoclimaterice, din firmele private de profil turistic, precum şi la diferite autorităţi ale statului şi nu în ultimul rând, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare şi instituţii de învăţământ. Abilităţile profesionale şi de cercetare le obţin în facultate prin cursurile, lucrările practice şi seminariile cu cadre didactice de un înalt profesionalism din cadrul Facultăţii de Geografie din Bucureşti, prin aplicaţii itinerante în ţară, practică de specialitate în primii doi ani de studenţie în agenţii de turism, din România şi străinătate în cadrul unor societăţi de profil european.
Admitere: 50% Test grilă din Geografie şi 50% media examenului de bacalaureat.
Taxa de înscriere: 200 lei
Înscrierile se fac în perioada 1-10 septembrie 2011.
Informaţii suplimentare la sediul Colegiului „Mircea Eliade” sau pe www.unibuc.ro
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud