Campanie relatii de muncă

      Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș,  cu sprijinul Municipiului Sighișoara va organiza în data de 13 octombrie, la ora 12.00, în Sala mică a Primăriei,  o campanie de "îndrumare a angajatorilor și angajaților în domeniul relațiilor de muncă și evidența muncii și în domeniul securității și sănătății în muncă", cu scopul intensificării procesului de informare de cunoaștere și de aplicare a măsurilor instituționale care vizează reducerea muncii la negru, alinierea legislației în domeniul relațiilor de muncă la normele comunitare, asigurarea respectării acesteia și combaterea muncii nedeclarate.

În acest sens Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș își propune ca în realizarea obiectivelor principale ale activității să sprijine și să îndrume angajatorii și angajații, aflați pe teritoriul localității, în vederea aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, la securuitatea și sănătatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în condiții deosebite și a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale, precum și asistatrea tehnică a angajatorilor și angajaților, pentru prevenirea riscurilor profesionale și a conflictelor sociale.
Redăm mai jos detaliat, domeniile în care agenții economici și angajații pot adresa întrebări persoanelor desemnate de ITM Mureș:
În domeniul relațiilor de muncă:
- încadrarea în muncă și încetarea activității persoanelor care desfășoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă;
-stabilirea și respectarea duratei timpului de lucru;
-stabilirea și acordarea drepturilor salariale, precum și a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;
-respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislația muncii și a clauzelor contractelor colective de muncă;
-egalitate de șanse între femei și bărbați;
-încadrarea în muncă în România, a cetățenilor străini;
-protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;
-detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale;
-respectarea condițiilor de funcționare a agenților de muncă temporară;
-întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților;
-protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-ucenicia la locul de muncă;
-respectarea drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora;
-stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților
În domeniul securității și sănătății în muncă:
-respectarea cerințelor pentru locul de muncă, pentru utilizarea echipamentelor de muncă și a echipamentelor individuale de protecție, precum și pentru semnalizarea de securitate și / sau sănătate la locul de muncă;
-protecția lucrătorilor expuși la riscuri specifice: vibrații, zgomot, câmpuri electromagnetice, agenți chimici, agenți cancerigeni, azbest, agenți biologici, manipulare manuală a maselor, utilizarea ecranelor de vizualizare, radiații optice artificiale;
-respectarea cerințelor minime impuse pentru șantierele temporare sau mobile, pentru asistența medicală la bordul navelor, industria extractivă, de suprafață sau subterană, industria extractivă de foraj, pentru atmosfere exposive și nave de pescuit;
-protecția tinerilor în muncă;
-respectarea regimului materiilor explosive;
-respectarea regimului produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură;
-respectarea cerințelor esențiale de securitate și sănătate necesare pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor electrice destinate utilizării la joasă tensiune, a echipamentelor individuale de protecție, a mașinilor industriale, a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explosive, a explozivilor de uz civil și limitarea nivelului emisiilor de zgomot ale echipamentelor utilizate în exteriorul clădirilor, etc.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud