Serviciul Public Asistență Socială informează...

Serviciul Public Asistență Socială informează...

În cursul lunii ianuarie 2017 au fost preluate un număr de 9 solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, din care 6 pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, două pentru încălzirea locuinței cu lemne și una pentru încălzirea locuinței cu energie termică.  Din cele 9 solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței preluate, au fost aprobate un număr de 7 solicitări.