Expoziție de etnografie “Colecția Gheorghe Cernea”

Expoziție de etnografie “Colecția Gheorghe Cernea”

          În cadrul manifestărilor organizate de Municipiul Sighișoara cu ocazia Aniversării Centenarului Marii Uniri, luni, 3 decembrie 2018, la Muzeul de Istorie Sighişoara a avut loc expoziţia de etnografie “Colecția Gheorghe Cernea”.

Gheorghe Cernea a fost o personalitate marcantă a zonei, fiind dedicat folclorului şi etnografiei româneşti. Ani de-a rândul a cutreierat satele şi oraşele din Transilvania culegând material şi ţinând conferinţe despre frumuseţea folclorului nostru. A infiinţat pentru o scurtă perioadă un muzeu de etnografie românească la Sighişoara. După anul 1950, partea patrimoniului a ajuns la Muzeul de Istorie Sighișoara.

Expoziția s-a dorit a fi o evocare a personalității lui Gheorghe Cernea, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. La expoziţie a participat strănepotul etnofolcloristului Gheorghe Cernea, domnul colonel în rezervă Alexandru Teodoreanu.