Anunț concurs

 

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
ORGANIZEAZA LA DATA DE 11.11.2014 (proba scrisa) ora 10.00 si 13.11.2014, interviul
C O N C U R S
pentru ocuparea postului de medic specialist, in cadrul Serviciului Asistenta Sociala – Compartiment Asistenta Medicala Comunitara
 
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- Studii:de specialitate superioare de lunga durata- medicina
- minim2 ani vechime în specialitatea studiilor
-Cunostinte operare PC-nivel mediu

În vederea participării la concurs, fiecare candidat trebuie să depuna la înscriere următoarele acte:
- Cerere de inscriere la concurs
- Copie după actul  de identitate
- Copie după diploma de studii
- Copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
- Cazier judiciar
- Adeverinţă medicală din care să reiasă că starea sănătăţii îi permite să îndeplinească atribuţiile care-i revin prin ocuparea postului în care urmează să fie angajat
- Curriculum vitae (autobiografia din care să rezulte activitatea desfăşurată până în prezent)
- Certificat de membru in Colegiul Medicilor
Dosarele complete se vor depune la Registratura institutiei pana la data de 24.10.2014, orele 13,00.
        Informatii suplimentare si bibliografia se pot obtine la sediul institutiei, Compartiment Resurse Umane, telefon – 0265771280, int.144.
                                                  
                                                  PRIMAR,
                                          Ioan Dorin Daneșan
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud