ANUNȚ - “ Plan Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara “

ANUNȚ

 

            Municipiul Sighișoara, titular al proiectului “ Plan Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara “ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, în cadrul procedurilor de evaluare a proiectului “Plan Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara”.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Mureș, localitatea Tîrgu-Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00-15.00 și marți-vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.