În atenţia persoanelor fizice şi juridice

În atenţia persoanelor fizice şi juridice

 

            Titularii contractelor de închiriere şi concesiune, încheiate cu Municipiul Sighişoara, pot achita chiria şi redevenţa aferentă acestora, începând cu data de 21 ianuarie 2019, după obţinerea indicelui de inflaţie şi actualizarea bazei de date. Scadenţa plăţilor este cea stipulată în contracte.

            Taxa pentru terenurile ocupate de garaje şi magazii construite cu autorizaţie sau acordul Primariei  precum şi taxa pentru folosirea în scopuri agricole a terenurilor proprietate publică sau privată a statului sau a Municipiului Sighişoara, au scadenţa în data de  31 martie 2019.