TELVERDE SOLVIT - 0800 672507

TELVERDE SOLVIT   - 0800 672507

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și a companiilor românești care își desfășoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene și care se confruntă cu probleme în exercitarea drepturilor legitime, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene, a fost instituită linia telefonică TELVERDE SOLVIT  - 0800 672507.

SOLVIT - http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm reprezintă un mecanism creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieței interne, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetățean, pe de o parte, și o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum și în Norvegia, Islanda și Lichtenstein din cadul Spațiului Econimic European – SEE) există un centru SOLVIT în cadrul administrațiilor naționale, Comisia Europeană coordonând rețeaua centrelor naționale.

SOLVIT funcționează din luna iulie 20025, iar în România din 2007, în cadrul coordonatorului afacerilor europene, în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Centrele SOLVIT se pot implica în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetățenilor, cât și a întreprinderilor, prin furnizarea unor soluții pragmatice pentru problemele prezentate, într-un termen de 10 săptămâni. Serviciul SOLVIT este gratuit.

Obiectivul mecanismului SOLVIT este de a soluționa în mod rapid
problemele concrete cu care se confruntă cetățenii sau companiile în relația cu administrațiile naționale din cadrul UE, referitoare la punerea în aplicare a normelor legate de piața unică, cu
condiția ca respectivele diferențe să nu facă obiectul unor proceduri judiciare la nivel național sau la nivelul UE.

De asemenea, SOLVIT are și rolul de a monitoriza și de a atenționa asupra cazurilor în care problema apărută survine dintr-o aplicare sau transpunere deficitară a unei norme europene.

Informații privind rețeaua SOLVIT se pot obține prin accesarea următoarelor link-uri: http://ec.europa.eu/solvit/promo/logo/index_en.htm

http://www.mae.ro/node/1932

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm