Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara

Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara

 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara, constituită în noiembrie 2017, este un organism consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță care fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, respectiv avizul arhitectului-șef.

Membrii comisiei, specialiști atestați în domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei precum și din domeniul sociologiei și economiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare și transport, sunt reprezentanți ai: Institutului Național al Patrimoniului, Ordinului Arhitecților din România - filiala Mureș, Direcției Județene de Cultură Mureș, Consiliului Local Sighișoara și Municipiului Sighișoara precum și reprezentanți ai Companiei Aquaserv S.A, E-on Gaz Distribuție și S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice.

În cursul lunii ianuarie a.c. comisia a avut o primă ședință, cu caracter informal, în cadrul căreia s-a  discutat despre:

1.      Oportunitatea înființării unui Birou de consultanță pentru cetățeni în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții în centrul istoric Sighișoara și împrejurimi;

2.      Necesitatea elaborării Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara întrucât valabilitatea PUG-lui existent  va înceta la sfârșitul anului 2018;

3.      Necesitatea întocmirii unui Plan de management pentru zona istorică protejată în conformitate cu cerințele UNESCO;

4.      Obținerea avizului pentru Planul Urbanistic Zonal privind zona UNESCO;

5.      Lispa documentului “Obligația de folosință a monumentului istoric” pentru marea majoritate a monumentelor istorice din municipiu și modalitatea prin care Municipiul Sighișoara poate acorda sprijin Direcției Județene de Cultură Mureș în elaborarea acestuia;

6.      Situația documentației privind construcția supermarket-lui LIDL Sighișoara întrucât Consiliul Județean Mureș, prin instituția Arhitectului-șef, a emis aviz nefavorabil privind eliberarea autorizației de construire;

7.      Posibilitățile legale prin care municipalitatea poate acorda sprijin cetățenilor pentru efectuarea lucărilor de renovare a fațadelor clădirilor monument istoric, în condițiile în care obligativitatea întreținerii acestora este în sarcina proprietarului;

8.      Informarea cetățenilor cu privire la prevederile legale referitoare la întreținerea imobilelor, nerespectarea autorizației de construire, obligativitatea intrării în legalitate a celor care au construit fără autorizație de construire, precum și cu privire la sancțiunile aplicabile.

În cadrul acestei ședințe, primarul Municipiului Sighișoara, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean care este și președintele comisiei, a făcut propunerea ca zona de Vest a Municipiului Sighișoara să fie evidențiată în viitorul Plan Urbanistic General ca fiind una din zonele principale ale municipiului, cu potențial construibil și de extindere.