Anunt dezbatere publica

ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 23.11.2018,  Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ ” Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare în Municipiul Sighișoara”.

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 3.12.2018, ora 16.00 , în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din strada Muzeului, nr. 7, după cum urmează:.

 • Deschiderea dezbaterii publice;

 • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;

 • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
 • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, strada Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

 • Notă de fundamentare;
 • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Proiect de hotărâre;

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro;

 • la avizierul instituției, str. Muzeului, nr. 17, Sighișoara;

  Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice se poate depune până la data de 3.12.2018, în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro , prin poștă, la adresa Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7 sau la Registratura instituției din str. Muzeului, nr. 7.

              Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro./Transparenta decizionala/Legea 52/2003/Dezbateri publice

              Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

              Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, str. Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.