Dispoziţia nr. 388/22.05.2014

 

                 D I S P O Z I Ţ I A   nr. 388
                          din 22.05. 2014
              privind interzicerea comercializării şi consumului băuturilor alcoolice pe raza
                                    municipiului Sighişoara, în data de 25 mai 2014
 
 
          Primarul municipiului Sighişoara
        
          Având în vedere prevederile Legii nr. 33 /2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         Ţinând cont de  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referintă pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014;
         Având în vedere  prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
          În baza art. 63, alin. (1), lit.”a”, art. 63, alin. (2) şi art. 68, alin. (1), coroborat cu prevederile art. 115, alin.(1), lit. “a” din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 
                                                               D I S P U N E :
 
       Art. 1. Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice pe raza municipiului Sighişoara, în spaţiul de protecţie al secţiilor de votare, între orele 7,00-21,00, în data de 25 mai 2014, data desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European.
       Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Serviciului Relaţii publice.
 
                          P R I M A R 
                   Ioan Dorin Dăneşan                               
                                                                                             Avizat
                                                                                   Secretarul municipiului
                                                                                        Anca Fleşariu
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud