ANUNȚ - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante:

 

 1.  Referent I/A – 1 post:

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- cunoștințe de operare PC – nivel mediu;

- vechime minim 7 ani.

 

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, loc. Sighioara, județul Mureș, astfel:

- proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu”: 29.10.2018, ora 10,00 ;

-  probă scrisă: 29.10.2018 ora 11,30;

 - interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv 18.10.2018, ora 15,30.

 

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs, Șușu Daniela – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.